Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Propodis S.C. Justyna Miękina-Ochałek, Maciej Ochałek z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wielopole 17/LU2, 31-072, NIP 6762504156, REGON 363989225.
  2. Dane osobowe podawane przed wykonaniem usługi będą przetwarzane, wyłącznie w celu np. realizacji umowy wykonania wybranej przez Pacjenta Usługi.
  3. Dane, w postaci numeru telefonu oraz adresu mailowego będą wykorzystywane w celu kontaktu w związku z (realizacją zabiegu, przedstawieniem aktualnej oferty oraz innych związanych z realizacją umowy).
  4. W momencie, kiedy Pacjent dzwoni, kontaktuje się mailowo, lub rezerwuje wizytę przez aplikację mobilną Fresha chcąc się umówić na Zabieg, jednoznacznie oświadcza, że wyraża zgodę na kontakt w celu związanym z zarezerwowaną wizytą (przeniesienie wizyty, przypomnienie o wizycie). Jego dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w tym celu, chyba że w późniejszym czasie podczas wizyty wyrazi zgodę na kontakt w innych celach.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w Propodis Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy. W przypadku ich nie podania, nie zostanie wykonana zamówiona przez Pacjenta usługa.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:

– prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,

– dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

  1. Dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.
  2. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pacjent uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Pacjentowi też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  3. Pacjent posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
  4. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ciasteczka

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,

do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

Informacje pobierane podczas odwiedzin Serwisu nie są rozpowszechniane i udostępniane innym podmiotom.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.